Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Communicatie van Arbeidsvoorwaarden

 

Het belang van goede communicatie 

Synerga erkent het belang van een heldere en eenduidige communicatie op het gebied van al uw arbeidsvoorwaarden. Helderheid voorkomt een mismatch tussen verwachtingen en de realiteit. Eénduidigheid zorgt voor efficiëncy en het voorkomen van fouten. Het directe gevolg hiervan is kostenbesparing.

Het betreft niet alleen de communicatie intern, op bijvoorbeeld een afdeling personeelszaken, maar ook met werknemers en extern met partijen die iets met de uitvoering van uw arbeidsvoorwaarden te maken hebben.

 

Plein voor Arbeidsvoorwaarden 

Om dit doel te bereiken kunnen we Plein voor Arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie implementeren. U krijgt hiermee de beschikking over uw eigen internetportaal waar niet alleen bepaalde functionarissen toegang toe hebben, maar indien u dit wenst ook uw medewerkers.

Alle partijen waar u als werkgever mee te maken hebt worden ingevoerd. Vervolgens worden de arbeidsvoorwaarden door onze deskundigen geprogrammeerd en vervolgens worden uw werknemers ingevoerd en gekoppeld aan de voor hen van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

 

MutatieManager

Vindt er een mutatie plaats binnen het personeelsbestand (salariswijziging, adreswijziging, geboorte kind, indiensttreding, echtscheiding, etc.), dan wordt deze via de MutatieManager ingevoerd en gedistribueerd aan dié partijen waarvoor deze mutatie van belang is. 

Via de MutatieManager houdt u tevens zicht op welke mutaties ingevoerd en doorgegeven zijn. Partijen kunnen ook via dit systeem registreren in welke fase van behandeling de mutatie zich bevindt. 

U kunt selecties maken op soort mutatie en/of op periode waarin een mutatie is doorgegeven. Op de download pagina treft u een presentatie van de MutatieManager aan.

U heeft hiermee een prima tool om efficiënt en éénduidig met iedereen te communiceren en overzicht te behouden.  

 

Digitale dossiers

Alle documenten die binnen uw bedrijf in gebruik zijn en die iets met de arbeidsvoorwaarden te maken hebben kunnen in pdf beschikbaar gesteld worden. Denk hierbij aan een personeelshandboek, de auto leaseregeling, het pensioenreglement, maar ook formulieren die in gebruik zijn, zoals een verlofaanvraag of urenbriefje.

Op werknemersniveau kunnen de algemene documenten in het personeelsdossier gehangen worden, maar ook specifieke documenten, zoals bijvoorbeeld het aanmeldingsformulier voor een collectieve Zorg polis of de pensioenverzekering. Uiteraard kunnen de polissen ook in het personeelsdossier geplaatst worden, waardoor verzending per post niet meer nodig is.

Op deze wijze worden documenten razendsnel ter beschikking gesteld en wordt voorkomen dat verouderde formulieren of documenten geraadpleegd worden.

Alle documenten op één plaats, voor hen toegankelijk voor wie het bestemd is. Via Plein voor Arbeidsvoorwaarden is dit mogelijk.

 

Meer informatie

Wilt u weten hoe Plein voor Arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie het beste ingezet kan worden? Maak dan een afspraak met één van onze communicatiedeskundigen. U kunt een bericht sturen naar: communicatie@synergabv.nl

 

terug naar vorige pagina

 

Homepage Synerga


Ga naar de homepage van Synerga
Ga naar de homepage van Synerga


Homepage Pensioen consultancy

Ga naar Pensioen consultancy

Ga naar Pensioen consultancy

Plein voor Arbeidsvoorwaarden

Ga naar Plein voor Arbeidsvoorwaarden
Ga naar Plein voor Arbeidsvoorwaarden