Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Homepage tussenpersonen

 

De financiële markt bevindt zich in een periode van ingrijpende wijzigingen. De steeds strengere wetgeving legt zware eisen op aan tussenpersonen. Het is duidelijk dat de eisen ten aanzien van pensioenadvisering en -bemiddeling zeer zwaar geworden zijn. Het consultatiedocument met de toetstermen van het CDFD voor de Wft Module Pensioenverzekeringen is eind april 2011 aan de politiek aangeboden en inmiddels verweven in het Wft Pensioen examen. Dit examen vergt een ingrijpende studie als voorbereiding en ligt op HBO+ niveau.

 

Van Wft Pensioen naar Adviseur Pensioen

Heeft u inmiddels uw examen WFT Pensioen met goed gevolg afgelegd, dan dient u de beroepskwalificatie "Adviseur Pensioen" aan te vragen om in pensioen te mogen blijven adviseren of beheer uit te mogen oefenen. Om deze beroepskwalificatie te verkrijgen moet eerst een PE Plus-examen Adviseur Pensioen met goed gevolg afleggen. U heeft hiervoor tot 1-01-2016 de tijd.

Ook dient u vanaf 1-01-2014 permanent actueel te zijn in uw vakgebied(en). Dit betekent dat u uw vakkennis real time actueel dient te houden. 

Inmiddels is duidelijk dat intermediairs die pensioenadvisering niet als kernactiviteit beoefenen deze activiteit afgestoten hebben. De opleidingseisen zijn te ingrijpend alsmede de kosten van het verwerven van kennis en diploma's maakt dat het niet interessant is voor die tussenpersonen die onvoldoende aan pensioenadvisering doen. De verwachting is dat van de 2.700 Wft Leven vergunningen niet meer dan 400 adviesbedrijven de Wft Pensioenvergunning definitief zullen behouden.

 

 

Heeft u geen pensioenvergunning aangevraagd?

Uw relaties mogen natuurlijk niet de dupe worden deze nieuwe Wft wetgeving. U wilt dat uw klanten op een passende manier geadviseerd worden. U wilt echter ook dat het úw klant blijft. U wilt uw relaties op alle andere gebieden blijven adviseren en geïnformeerd worden over de pensioenactiviteiten bij uw relatie. Eigenlijk zoekt u een goed gekwalificeerde pensioenpartner die u volledig kunt vertrouwen. Samenwerking met Synerga is voor u een uitstekende oplossing!

 

U heeft wel de pensioenvergunning in uw bezit?

Pensioenadvieskantoren die wel de pensioenvergunning bezitten, kunnen ook gebruik maken van de kennis en expertise van Synerga. Niet iedere adviseur is even bedreven in alle aandachtsgebieden van pensioenadvisering. Interpretatie van jaarrekeningen en het complexe BPF onderzoek zijn daar goede vorbeelden van. In overleg kunnen we gedeelten van het adviestraject voor u uitvoeren, zodat u dit vervolgens kunt implementeren in uw adviesrapport.

 

Samenwerken met Synerga!

Synerga adviseert werkgevers en DGA’s over hun pensioenregeling. Wij hebben hier jarenlang ervaring in. Synerga heeft als doel werkgevers te voorzien van een passend pensioenadvies. Wij adviseren en bemiddelen niet in schadeverzekeringen, hypotheken of andere kredietvormen. Wij hebben ook geen enkele relatie met een bedrijf dat wel in schadeverzekeringen adviseert of bemiddelt. Wij bouwen een vertrouwelijke relatie op met u en uw pensioenrelatie en nemen daar graag de tijd voor.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een samenwerking met Synerga dan bespreken we graag persoonlijk de mogelijkheden die zowel voor u als voor uw bedrijfsmatige relatie een prima oplossing voor de toekomst bieden. 

 

Advies Modules 

In het menu rechts op het scherm ziet u het actuele aanbod van modules die aangeboden worden door Synerga voor u als tussenpersoon. Mogelijk dat er ook modules in het werkgever menu staan die uw belangstelling hebben.

De modules zijn zo ontwikkeld dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek het gehele advies- of analysetraject volbracht wordt. Dit bespaart de werkgever geld en voorkomt dat de focus door adviseur en organisatie verloren gaat.

 

U leest meer over de inhoud van de modules door op de desbetreffende knoppen te klikken, rechts in het menu.

 

terug naar vorige pagina