Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Homepage verzekeraars

 

Wijzigingen in distributiekanaal

Niet alleen assurantietussenpersonen en pensioenadviseurs zien vele wijzigingen op zich afkomen, ook verzekeraars worden hier in sterke mate mee geconfronteerd. Door invoering van de Wft Pensioen vergunning zullen veel intermediairs geen pensioenadvies en beheer meer mogen doen in de nabije toekomst. Toch dienen de belangen van de pensioenrelaties op een professionele manier behartigd te blijven worden. 

Daarnaast is het rendementsvraagstuk voor wat betreft het beheer van pensioenregelingen voor veel intermediairs een hot item. Vanwege de automatiseringsmogelijkheden die Synerga heeft kunnen wij regelingen zelf, of samen met het intermediair wel efficiënt beheren. 

 

Ingediende aanvragen en verlengingsverzoeken pensioenregelingen

De AFM heeft richtlijnen gegeven hoe een adviestraject moet verlopen en welke onderzoeken gedaan moeten worden door de adviseur cq bemiddelaar. Helaas hebben veel adviseurs totaal geen juridische achtergrond om de vereiste werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren. Hoe bijvoorbeeld een BPF onderzoek gedaan moet worden is onbekend. Hierdoor moet er voor gevreesd worden dat vele pensioenregelingen voortvloeien uit een "niet passend advies".

Synerga heeft de Module Wft check ontwikkeld waarmee een snelle check gedaan wordt of het adviestraject juist verlopen is. Vervolgens kan de verzekeraar in overleg met de adviseur bepalen wat er nog gedaan moet worden om het dossier met het uitgebrachte advies op orde te krijgen.

 

Informatie

Wilt u de mogelijkheden bespreken voor Wft check of de mogelijkheden van beheer van pensioenregelingen, neemt u dan contact op met Synerga, we zijn u graag van dienst!

 

terug naar vorige pagina