Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Homepage Werkgevers

 

Voor werkgevers zijn een groot aantal modules ontwikkeld door Synerga die inspelen op concrete behoeftes bij bestuurders van ondernemingen.

De behoefte ontstaat niet alleen vanuit steeds complexere wetten die invoed hebben op pensioentoezeggingen, maar ook vanuit kritiek van consumentenorganisaties, werknemers en werkgevers zelf.

Ook de Autoriteit Financiele Markt heeft de nodige bezorgdheid geuit over de kwaliteit van pensioenadvisering in Nederland in haar publicatie "Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen".
 

Zorgplicht loopt als een rode draad door de modules heen. Niet alleen de zorgplicht die een adviseur dient te betrachten bij het ingewikkelde speelveld van pensioenadvisering, maar ook de zorgplicht van de werkgever naar haar werknemers heeft aan vrijwel alle modules ten grondslag gelegen. Zo weet een werkgever die een module samen met Synerga doorloopt zich verzekerd van het feit dat alle wettelijke aspecten die aan de orde moeten komen bij een pensioenadvies, terdege aan bod gekomen zijn.

In het menu rechts op het scherm ziet u het actuele aanbod van modules die aangeboden worden door Synerga. De modules zijn zo ontwikkeld dat in een zo kort mogelijk tijdsbestek het gehele advies- of analysetraject volbracht wordt. Dit bespaart de werkgever geld en voorkomt dat de focus door adviseur en organisatie verloren gaat.

Samen een vraagstuk aanpakken op een gestructureerde efficiënte wijze, dat is waar Synerga voor staat.

U leest meer over de inhoud van de modules door op de desbetreffende knoppen te klikken, rechts in het menu.

 

terug naar vorige pagina