Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Module Beheer pensioenregeling voor werkgevers

 

Het beheer van pensioenregelingen is maatwerk. Het soort regeling, eventuele vrije keuzemodules en of er bijvoorbeeld vrij belegd mag worden, spelen een rol bij de intensiteit van het beheer.

Ook kunnen er verschillende afspraken gemaakt worden wat de beheerder wel en niet doet. Een goede beheerder zal echter altijd de zorgplicht die zij heeft jegens de werkgever en haar werknemers in acht nemen.

 

Traditioneel beheer of een internetportal 

Bij goed en efficiënt beheer speelt een goede communicatie tussen partijen een cruciale rol. Synerga kan op een traditionele manier beheren. Hierbij worden overzichtelijke en intelligente spreadsheets gebruikt die alle benodigde informatie voor het management of voor bepaalde personeelsfunctionarissen van een werkgever bevat.

Een andere mogelijkheid is om het beheer via een internet portal in te richten. Synerga biedt hiervoor het Plein voor Arbeidsvoorwaarden aan. Deze internet applicatie kan alle arbeidsvoorwaarden administreren, zowel de verzekerbare als de overige arbeidsvoorwaarden. Via moderne technieken wordt bijvoorbeeld de pensioenuitvoerder geïnformeerd over wijzigingen die van belang zijn voor het juist uitvoeren van de regeling. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Communicatie van arbeidsvoorwaarden op onze site.

 

Abonnementen

Het beheer en de begeleiding van pensioenregelingen kost tijd en dus geld. Om te voorkomen dat het beheer een niet in te schatten kostenpost wordt, heeft Synerga de mogelijkheid om het beheer via een abonnement af te nemen. Er zijn drie abonnementsvormen ontwikkeld, ieder met een eigen servicegraad.   

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van efficiënt beheer door Synerga, neemt u dan contact met ons op, we zijn u graag van dienst!

 

terug naar vorige pagina