Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Module BPF onderzoek voor tussenpersonen

 

Het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) onderzoek maakt een belangrijk onderdeel uit van het pensioenadviestraject. Zowel bij het opzetten van een nieuwe regeling, als bij verlenging of wijziging van een bestaande pensioenregeling dient onderzoek gedaan te worden of een verplichtstelling van toepassing is voor een werkgever.

Helaas gebeurd het in de praktijk zelden of onvoldoende. Adviseurs staan onvoldoende stil bij het belang en ook ontbreekt hen vaak de kennis en ervaring hoe een dergelijk onderzoek uitgevoerd moet worden.

 

Bevindingen AFM 

In het onderzoek van de AFM naar de kwaliteit van uitgebrachte pensioenadviezen (zie Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen) kwam de AFM tot de schokkende conclusie dat waarschjnlijk 56% van de bij verzekeraars ondergebrachte regelingen daar helemaal niet thuishoren omdat ze onder de werkingssfeer van een BPF vallen. Werkgevers lopen hierdoor grote financiële risico's, maar ook betrokken adviseurs (accountant en pensioenadviseur) lopen een aansprakelijkheidsrisico inden dit het geval is.

 

Specialistisch werk

Een BPF onderzoek is echter specialistisch werk en vergt ervaring en wetskennis, die vaak niet aanwezig is bij het intermediair. Synerga heeft wel de ervaring en kennis om dergelijke onderzoeken uit te voeren.

 

Module BPF onderzoek 

In de module "BPF onderzoek" die u hierinder kunt downloaden leest u meer over dit onderzoek. Wilt u nader geïnformeerd worden, neem dan contact op met Synerga, we zijn u graag van dienst!

 

Informatie

U kunt met behulp van onderstaande link meer informatie over deze module downloaden.

  Werkgeversmodule BPF onderzoek Werkgevers Module BPF onderzoek

 

terug naar vorige pagina