Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Module Nieuwe pensioenregeling voor tussenpersonen

 

U gaat een werkgever adviseren over een nieuwe pensioenregeling?

Natuurlijk wil u een goed advies geven, zoals u al jarenlang doet aan uw relaties. Maar hoe doe je dat nu precies onder de huidige regelgeving? De Wft schrijft dit voor en de AFM heeft als voorbeeld de Leidraad gepubliceerd. Maar interpreteert u het op de juiste wijze?  En hoe nu precies een CAO en een BPF onderzoek gedaan moet worden? Klopt uw adviesdossier in de optiek van de AFM? Synerga heeft deze kennis en vaardigheden in huis.

 

Uitbesteden aan Synerga of samen doen?

U kunt de module ook samen met Synerga doorlopen. zo leert u hoe een adviestraject doorlopen moet worden. Uiteraard kunt u het ook in het geheel aan ons overlaten en later kennis nemen van de bevindingen in het adviesrapport.

 

Een passende pensioenregeling

Synerga heeft de module 'Nieuwe pensioenregeling voor werkgevers' ontwikkeld om samen met u te komen tot een pensioenregeling die het best aansluit bij de doelstelling van uw relatie. Zo bent u verzekerd van een goed advies en minimaliseert u de kans op toekomstige fouten en aansprakelijkheidstellingen.

 

Besparing

Alle onze activiteiten binnen deze module zijn beschreven. De door ons ontwikkelde tools zorgen ervoor dat we goed, snel en gestructureerd te werk kunnen gaan en hierdoor geld voor uw klant besparen!

 

Objectief

Synerga is op alle manieren een ongebonden en onpartijdig adviesbedrijf. Het is onze doelstelling om uw relaties te voorzien van een "Excellent Advies". Gebondenheid met een verzekeraar past in onze visie niet daarbij. Wij werken niet met provisies die verzekeringsmaatschappijen betalen.

 

Informatie

U kunt met behulp van onderstaande link meer informatie over deze module downloaden. 

  Werkgevers module Nieuwe pensioenregelling Werkgevers Module Nieuwe pensioenregeling

 

terug naar vorige pagina