Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Module Wft check voor accountants

 

Een relatie heeft een pensioenadvies gekregen en u wilt toetsen of het een passend advies is?

Deze module is ontwikkeld aan de hand van de voorschriften van de AFM. De overheid eist namelijk dat pensioenadviestrajecten op een bepaalde wijze verlopen, zodat werkgevers en werknemers een passende pensioenregeling krijgen.

Onderzoek AFM

Uit onderzoek door de AFM is echter gebleken dat meer dan 90% van de uitgebrachten adviezen niet geheel volgens het voorgeschreven adviestraject verlopen is.

Gevolg kan zijn dat de pensioenregeling dus geen passende regeling is en er een ander advies uitgebracht had moeten worden. Indien u niet zeker bent het adviestraject voor één van uw relaties op een juiste wijze doorlopen is, kunt u de Wft Check door Synerga laten uitvoeren.

 

Informatie

U kunt met behulp van onderstaande link meer informatie over deze module downloaden.

  Download Werkgevers Module Wft check

 

terug naar vorige pagina