Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Achmea stopt met verzekerde regelingen na lancering APF

9 December 2015 16:04 - Synerga Pensioenconsultants

Achmea heeft (op dit moment nog als enige verzekeraar) aangegeven dat zij, enige tijd na het operationeel worden van het eigen Centraal Beheer APF, zal stoppen met het aanbieden van nieuwe collectief verzekerde pensioenregelingen.

Niet alleen aan nieuwe klanten, maar ook aan bestaande...

Lees verder...

Kennis maakt macht!

1 December 2015 9:47 - Synerga Pensioenconsultancy

Kennis maakt macht met de Synerga Pensioen Groep!

Aanstaande donderdag, 3 december, komt de Synerga Pensioen Groep bijeen in Novotel Eindhoven.

De Synerga Pensioen Groep is een samenwerkingsverband van een aantal pensioenadviseurs uit heel Nederland, die allen de opleiding tot...

Lees verder...

Tijdelijke verlenging aankooptermijn pensioen

16 November 2015 16:16 - Synerga Pensioenconsultants

Bij de expiratie van een pensioenpolis die voortvloeit uit een premie- of kapitaalovereenkomst, dient de pensioengerechtigde binnen een redelijke termijn over te gaan tot de aankoop van een recht op een pensioenuitkering. Deze termijn is niet expliciet in de (fiscale) wetgeving vastgelegd, maar de...
Lees verder...

Einde Eigen Beheer in zicht??

29 September 2015 13:22 - Synerga Pensioenconsultants

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil het liefst helemaal af van fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers die in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen. Dat voorstel deed hij een week geleden, zo meldde Het Financieele Dagblad. Voor beëindiging...

Lees verder...

DNB publiceert cijfers individuele pensioenfondsen

30 September 2015 13:53 - Synerga Pensioenconsultants

Met ingang van 1 juli 2015 zijn diverse onderdelen (lees: artikelen) van de Wet Pensioencommunicatie gefaseerd in werking getreden, onder meer de bevoegdheid van De Nederlandsche Bank (DNB) om cijfers van individuele pensioenfondsen te publiceren.

Hiertoe diende artikel 204 van de...

Lees verder...

Pensioenfondsen bouwen Vroegpensioen vervroegd af...

11 September 2015 13:34 - Synerga Pensioenconsultants

Als reactie op het afschaffen van de fiscale voordelen voor de vut en het prepensioen door het inwerkingtreden van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT-prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL), zijn in de jaren 2005/2006 veel pensioenregelingen bij pensioenfondsen uitgebreid met...

Lees verder...

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

13 Juli 2015 10:20 - Synerga Pensioenconsultants

Eind vorige week is het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (kortweg: Wet variabele pensioenuitkering) door het Ministerie SZW ter...

Lees verder...

Brief Wiebes inzake pensioen in eigen beheer

2 Juli 2015 13:40 - Synerga Pensioenconsultants

Gisteren heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën de uitwerking van de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (PEB) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De door de staatssecretaris gepresenteerde oplossingsrichtingen vallen uiteen in een fiscale reserve in eigen...

Lees verder...

Inwerkingtreding Wet Pensioencommunicatie

30 Juni 2015 9:49 - Synerga Pensioenconsultants

Met de plaatsing in het Staatsblad zal de Wet Pensioencommunicatie met ingang van 1 juli 2015 (gefaseerd) in werking treden. Hierbij heeft de wetgever zowel rekening willen houden met het belang van een goede pensioencommunicatie voor de deelnemers als met de uitvoerbaarheid van de wet voor de...

Lees verder...

Wijziging verplichtstelling Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

4 Mei 2015 10:13 - Synerga Pensioenconsultants

Naar aanleiding van het verzoek van sociale partners in de bedrijfstak heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij besluit van 23 april jongstleden de verplichtstelling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) op enkele belangrijke punten...

Lees verder...

 

Werkgevers

Werkgevers
Ga direct naar het werkgeversgedeelte

 

Accountants
Accountants
Ga direct naar het accountantsgedeelte

 

Verzekeraars
Verzekeraars
Ga direct naar het verzekeraarsgedeelte

 

Tussenpersonen
Tussenpersoon
Ga direct naar het tussenpersonengedeelte